International League (AAA)
Pacific Coast League (AAA)
Eastern League (AA)
Southern League (AA)
Texas League (AA)
California League (A)
Carolina League (A)
Florida State League (A)