Scores

Final

URI 50

(19-13, 7-9 A 10)

G Washington 79

(18-10, 11-5 A 10)

    2:00 PM ET, March 11, 2004

    University of Dayton Arena, Dayton, Ohio

    1 2 T
    URI 28 2250
    GW 48 3179