Houston bowl history

Updated: December 4, 2005, 4:00 PM ET

Houston bowl history
SEASON BOWL RESULT
2003 Hawaii Hawaii 54, Houston 48 (3OT)
1996 Liberty Syracuse 30, Houston 17
1988 Aloha Washington State 24, Houston 22
1985 Cotton Boston College 45, Houston 28
1981 Sun Oklahoma 40, Houston 14
1980 Garden State Houston 35, Navy 0
1980 Cotton Houston 17, Nebraska 14
1979 Cotton Notre Dame 35, Houston 34
1977 Cotton Houston 30, Maryland 21
1974 Bluebonnet Houston 31, NC State 31 (tie)
1973 Bluebonnet Houston 47, Tulane 7
1971 Bluebonnet Colorado 29, Houston 17
1969 Bluebonnet Houston 36, Auburn 7
1962 Tangerine Houston 49, Miami (Ohio) 21
1952 Salad Houston 26, Dayton 21