Sam Houston State Passing
C/ATTYDSAVGTDINT
Noah Allen2/5183.601
TEAM32/483317.101
Sam Houston State Rushing
CARYDSAVGTDLONG
Jason Godfrey14533.800
Brad Baca5469.200
Stevie Smith231.500
Noah Allen2-11-5.500
TEAM38942.500
Sam Houston State Receiving
RECYDSAVGTDLONG
Blake Martin44912.200
Corey Roberts22412.010
Stevie Smith2168.000
TEAM88911.110
Sam Houston State Interceptions
INTYDSTD
No Sam Houston State Interceptions
Sam Houston State Kick Returns
NOYDSAVGLONGTD
No Sam Houston State Kick Returns
Sam Houston State Punt Returns
NOYDSAVGLONGTD
No Sam Houston State Punt Returns
Sam Houston State Kicking
FGPCTLONGXPPTS
Lance Garner1/1100.0297/710
TEAM1/1100.0487/710
Sam Houston State Punting
NOYDSAVGTBIn 20LONG
No Sam Houston State Punting

NCAAF News