Search for Nikolaos Polias
Greece
Event: Track and Field Men's Marathon

Results: Nikolaos Polias
PlaceEventTime/ScoreYear
23Men's Marathon2:17:56Athens 2004