Historical Results
GamesCountrySport 
 
  
YearSportMedalCountryAthlete
2008Wrestling
Men's Greco-Roman 84kg
ItalyAndrea Minguzzi
2008Wrestling
Men's Greco-Roman 84kg
HungaryZoltan Fodor
2008Wrestling
Men's Greco-Roman 84kg
TurkeyNazmi Avluca